Ordförråd

Ordförråd, både att förstå och använda rätt ord vid rätt tillfälle, kan vara svårt om man har någon form av språklig svårighet eller befinner sig i språklig sårbarhet. Kategorier Ordförrådet består av ord som man förstår och använder. Ordförrådet fylls på under hela livet, genom att vi pratar, lyssnar och …

Berättande

Berättande är något som vi ska arbeta med i skolan. För godkänt (betyg E) i svenska i årskurs 6 så ska eleven klara det här: Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De …

Om mig

Legitimerad logoped certifierad i It Takes Two to Talk®, The Hanen Program®, med vidareutbildning inom specialpedagogik inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tecken som stöd samt flerspråkighet. Sedan logopedexamen januari 2013 har jag arbetat inom både kommun och landsting med framförallt barn och ungdomar med språkliga svårigheter för utredning och behandling samt läs- …

It Takes Two To Talk

It Takes Two Talk är en föräldrautbildning där man får lära sig användbara strategier för att hjälpa sitt barn att kommunicera och samspela i vardagen. Utbildningen riktar sig till föräldrar som har små barn med språkförsening och behov av tidig insats. Utbildningen passar föräldrar till barn som inte pratar alls …

Tecken som stöd

Att prata och samtidigt använda tecken är en metod som länge har använts för att hjälpa barn med sen språkutveckling. Det innebär att man pratar och samtidigt förstärker de viktigaste orden i meningen med ett tecken. De enskilda tecknen är lånade för dövas teckenspråk. Genom att använda tecken för att …

Material

Här kan du ladda ner ett urval av checklistor, information och material jag har gjort. För att se hur jag använder mitt material följ logopedjulia på Instagram. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar eller om det är något annat material du är intresserad av! Språket …

Priser

Konsultation/handledning LogopedJulia erbjuder handledning, konsultation samt kurser i tecken som stöd.  Kontakta mig för prisförslag. LogopedJulia är en privat verksamhet som inte inkluderas i det fria vårdvalet. Frikort eller högkostnadsskydd gäller inte, patienten står för hela kostnaden. Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor. I handledning/konsultation ingår även språkligt tränings- och …