Konferens Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Datum: 27 maj, 2021

För hela programmet och anmälan se här.

Julias föreläsning under konferensen: Tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer som motiverar och främjar alla elevers språkliga lärande.