It Takes Two To Talk

It Takes Two Talk är en föräldrautbildning där man får lära sig användbara strategier för att hjälpa sitt barn att kommunicera och samspela i vardagen. Utbildningen riktar sig till föräldrar som har små barn med språkförsening och behov av tidig insats. Utbildningen passar föräldrar till barn som inte pratar alls eller som använder korta meningar.

Klicka här för mer information (på engelska)!