Språk, tal och kommunikation

Språk är ett samlingsbegrepp som man kan dela upp i tal, språk och kommunikation och man kan föreställa sig vår språkliga förmåga som en pyramid där alla delar hänger ihop och påverkar varandra.

Språkförmåga innebär både förmågan att förstå det andra säger och att själv kunna uttrycka sig så att andra förstår.

Pragmatik innebär förmågan att använda språket i kontakt med andra. Det innebär till exempel att hålla sig till ämnet, följa samtalsregler, förstå metaforer och liknelser och ”läsa mellan raderna”.

Ordförråd innebär förmågan att förstå vad olika ord betyder, hur ord hör ihop, att kunna använda ord på olika sätt och kunna ”plocka fram” ord då man pratar.

Grammatik innebär förstå och uttrycka olika grammatiska konstruktioner och böjningar.

Uttal eller fonologi innebär förmåga att både höra skillnad mellan och göra skillnad (uttala) olika språkljud.