Legitimerad logoped certifierad i It Takes Two to Talk®, The Hanen Program®, med vidareutbildning inom specialpedagogik inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tecken som stöd samt flerspråkighet.

Sedan logopedexamen januari 2013 har jag arbetat inom både kommun och landsting med framförallt barn och ungdomar med språkliga svårigheter för utredning och behandling samt läs- och skrivutredningar av barn och vuxna. Utöver det har jag hållit i flera kurser i tecken som stöd för anhöriga och personal i skola och förskola. Jag är van att arbeta med tolk och att utreda språkliga svårigheter även vid flerspråkighet. För närvarande arbetar jag utöver mitt egna företag på en skola och är en del av skolans lokala elevhälsoteam. Jag är baserad i Umeå men beroende på typ av uppdrag kan jag anpassa mig utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.