Logoped Julia

Logoped Julia

språk och kommunikation för dig
Det här kan jag erbjuda
Föreläsningar och workshops inom språk och kommunikation, till exempel språkliga svårigheter i skolans värld och språkutvecklande arbetssätt. Kurser och workshops inom tecken som stöd utformat efter era behov och önskemål. Konsultation och handledning inom språk...
Varför bildstöd?
Jag kanske är i en filterbubbla på mina sociala medier men tycker mig se mer och mer bildstöd där ute i skolvärlden. Så himla bra...
Read More "Varför bildstöd?"
Lärar-logopedsamarbete
Samarbete lärare-logoped pratas det allt mer nu när logopeder börjar arbeta i skolor i större utsträckning jämfört med tidigare. Men hur ska man göra för...
Read More "Lärar-logopedsamarbete"
Ordförråd
Ordförråd, både att förstå och använda rätt ord vid rätt tillfälle, kan vara svårt om man har någon form av språklig svårighet eller befinner sig...
Read More "Ordförråd"
Berättande
Berättande är något som vi ska arbeta med i skolan. För godkänt (betyg E) i svenska i årskurs 6 så ska eleven klara det här:...
Read More "Berättande"
Beskriva och uttrycka känslor
Som ett komplement till Instagram och Twitter så kommer jag testa att skriva blogginlägg för att kunna skriva lite mer utförligt om material och övningar...
Read More "Beskriva och uttrycka känslor"
Om mig
Legitimerad logoped certifierad i It Takes Two to Talk®, The Hanen Program®, med vidareutbildning inom specialpedagogik inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tecken som stöd samt flerspråkighet. Sedan...
Read More "Om mig"
Språk, tal och kommunikation
Språk är ett samlingsbegrepp som man kan dela upp i tal, språk och kommunikation och man kan föreställa sig vår språkliga förmåga som en pyramid...
Read More "Språk, tal och kommunikation"
It Takes Two To Talk
It Takes Two Talk är en föräldrautbildning där man får lära sig användbara strategier för att hjälpa sitt barn att kommunicera och samspela i vardagen....
Read More "It Takes Two To Talk"