Material

Här kan du ladda ner ett urval av checklistor, information och material jag har gjort. Mer material finns på min shop på Skolmagi.nu. För att se hur jag använder mitt material följ logopedjulia på Instagram.
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar eller om det är något annat material du är intresserad av!

2020-03-13 Symtomkarta med bildstöd – aktuellt såhär i sjukdomstider. Kom ihåg att stanna hemma även vid förkylningssymtom!

Språket som verktyg för inlärning F-6
Checklista för skol- och fritidspersonal som stöd för att synliggöra språkliga svårigheter.

Såhär vill jag ha det i skolan – samtal kring anpassningar med bildstöd
Utformat tillsammans med leg.logoped Ida Rosqvist.

Såhär vill jag ha det på fritids – samtal kring anpassningar med bildstöd

Språkstörning skolåldern språkpyramid
Information riktad till personal och föräldrar om vad språkstörning innebär.

Språkstörning skolåldern med bilder
Information riktad till elever om språkstörning.