Material

Här kan du ladda ner ett urval av checklistor, information och material jag har gjort. För att se hur jag använder mitt material följ logopedjulia på Instagram.
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar eller om det är något annat material du är intresserad av!

Språket som verktyg för inlärning F-6
Checklista för skol- och fritidspersonal som stöd för att synliggöra språkliga svårigheter.

Såhär vill jag ha det i skolan – samtal kring anpassningar med bildstöd
Utformat tillsammans med leg.logoped Ida Rosqvist.

Såhär vill jag ha det på fritids – samtal kring anpassningar med bildstöd

Språkstörning skolåldern språkpyramid
Information riktad till personal och föräldrar om vad språkstörning innebär.

Språkstörning skolåldern med bilder
Information riktad till elever om språkstörning.

Regnbågsspel
Spelplan och kort om känslor och sociala situationer. Går att använda var för sig.

Monsterbra förmågor
Arbetsbok om känslor och kompissinne. Lämplig från förskoleklass till årskurs 3.

Tärningsspel ord
Fördjupa och befäst betydelsen av ord och begrepp med hjälp av en tärning!

Stödstruktur för lässtrategier
För att stötta och utveckla läsfärdigheter.

Frågeord
Förtydliga frågeord för att stötta både den muntliga och skriftliga uttrycksförmågan.

Sammanfatta faktatexter
Använd enskilt, par eller i grupp. Modella först och använd med fördel någon stödstruktur.

Sammanfatta stödfrågor
Exempel på stödstruktur för att sammanfatta t.ex berättelser.

Övningsmaterial dra slutsatser text och bilder
Stödstrukturer och korta texter