Konsultation/handledning
LogopedJulia erbjuder handledning, konsultation samt kurser i tecken som stöd.  Kontakta mig för prisförslag.

LogopedJulia är en privat verksamhet som inte inkluderas i det fria vårdvalet. Frikort eller högkostnadsskydd gäller inte, patienten står för hela kostnaden. Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor. I handledning/konsultation ingår även språkligt tränings- och stimuleringsmaterial. Detta kan komma att skickas separat efter konsultationstillfället för att i största möjliga mån kunna individanpassa utifrån språkliga behov och förutsättningar.
Patientförsäkring via Folksam.

Föreläsning/workshop
Kontakta mig för att diskutera upplägg och ifall du har andra specifika önskemål.

Utbildning sker i lämplig lokal hos kunden eller enligt överenskommelse.
Eventuellt skriftligt kursmaterial mailas innan kurs – beställaren/köparen ansvarar för att detta sedan tillhandahålls vid kurstillfället.