Konferens Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Datum: 28 september, 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Livesänd digital konferens: Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt
https://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/sprakstorning-spraklig-tillganglighet-och-sprakutvecklande-arbetssatt/

Julias föreläsning under konferensen: Tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer som motiverar och främjar alla elevers språkliga lärande.