Maria inspireras av #43 Julia Andersson – Så kan läsning stimulera språkutveckling

Startdatum: 4 mars, 2022
Slutdatum: 7 mars, 2022
Tid: 00:00 - 00:00
Video

Det här avsnittet handlar om läsning. Språk utvecklas i samspel och på det sättet kan läsning stimulera och stärka språkutveckling. Vi samtalar om olika sätt att läsa på som t ex bildpromenad och genom lek. Vi pratar också om att ha flera olika vägar in till språket och läsningen. Julia både berättar om och visar material som hon använder som stöd i läsningen och vad en bra samtalspartner kan tänka på.