Beskriva och uttrycka känslor

Som ett komplement till Instagram och Twitter så kommer jag testa att skriva blogginlägg för att kunna skriva lite mer utförligt om material och övningar som jag delar. Lämna gärna en kommentar om det är något speciellt du är nyfiken på 🙂

Så över till dagens inlägg!
Elever med språkliga svårigheter kan ha svårt att använda språket i samspel med andra, så kallade pragmatiska svårigheter. Det innebär att man kan ha svårt att förstå och tänka sig in i vad andra tänker och känner och skilja det från sina egna känslor. Pragmatiska svårigheter kan också yttra sig genom svårigheter med t.ex. att hålla sig till ett ämne, att man har svårt med turtagning, att veta hur mycket eller lite information som behövs i berättande eller förklarande och svårigheter att ta andras perspektiv. Det sociala språkandet påverkas också hos en elev med språkliga svårigheter även om det inte är de pragmatiska svårigheterna som är huvudsakliga t.ex en elev som har svårt att förstå och uttrycka sig och på grund av bristande språkförståelse och därför missförstår frågor eller har svårt att tolka saker som sägs mellan raderna. Att prata om och kunna uttrycka känslor och tankar är en viktig förmåga som står med i läroplanen så det här är något vi behöver arbeta och kompensera för hos elever med språkliga svårigheter.

Något som kan vara svårt om man har språkliga svårigheter är att beskriva och uttrycka något mer utförligt och med ett mer varierat språkbruk. Detta hade jag i åtanke med det här materialet där man förutom att kunna identifiera när känslan uppstår hos en själv (och hos andra) också får synonymer till känslobegreppen. Ett bra första steg!

Ytterligare en övning för att bredda begreppen och arbeta med synonymer är att arbeta med en Emoji-snurra. På klädnyporna har jag skrivit olika känsloord som eleven sedan får matcha till rätt bild. Som ni ser så kan det vara flera klädnypor till varje bild. När vi matchar så turas vi även om att ge exempel på när vi kan känna så. Då får jag även tillfälle att agera modell och stötta eleven i att utvidga sina yttranden.

Det finns mycket att skriva om pragmatiska svårigheter, jag kommer få all anledning att återvända till det och fortsätta tipsa om material, lästips och övningar. Avslutningsvis tänkte jag tipsa om två material som jag delat: Monsterbra förmågor och Regnbågsspelet. Båda materialen passar från förskoleklass till lågstadiet.
Lycka till!

/Julia

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *