Min resa till Ghana

Här kommer ett försök till sammanfattning av min resa med Smiles For Speech, läs mer om organisationen och Project Ghana på deras hemsida. Imorgon är det en vecka sen jag kom hem och jag har försökt smälta alla intryck så gott som möjligt. Under resan skrev jag dagbok varje dag …

En ”vanlig” arbetsdag

Utöver mitt egna företagande med föreläsningar, konsultation och kunskapsspridande i LogopedJulia jobbar jag på en F-6skola, dels i en specifik klass men även med elever i lite olika klasser utifrån uppdrag via elevhälsoteamet. Jag får ibland frågor om hur en arbetsdag kan se ut för mig så jag tänkte ägna …

Varför bildstöd?

Jag kanske är i en filterbubbla på mina sociala medier men tycker mig se mer och mer bildstöd där ute i skolvärlden. Så himla bra och viktigt! Men varför ska vi egentligen använda bildstöd, eller visuellt stöd överhuvudtaget? Visuellt stöd hjälper elever att bland annat förstå uppgifter, instruktioner, scheman, information …

Lärar-logopedsamarbete

Samarbete lärare-logoped pratas det allt mer nu när logopeder börjar arbeta i skolor i större utsträckning jämfört med tidigare. Men hur ska man göra för att få till ett samarbete?  Vad behöver man som lärare och som logoped för den delen tänka på? Själv har jag fördelen att få arbeta …

Ordförråd

Ordförråd, både att förstå och använda rätt ord vid rätt tillfälle, kan vara svårt om man har någon form av språklig svårighet eller befinner sig i språklig sårbarhet. Kategorier Ordförrådet består av ord som man förstår och använder. Ordförrådet fylls på under hela livet, genom att vi pratar, lyssnar och …

Berättande

Berättande är något som vi ska arbeta med i skolan. För godkänt (betyg E) i svenska i årskurs 6 så ska eleven klara det här: Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De …