Varför bildstöd?

Jag kanske är i en filterbubbla på mina sociala medier men tycker mig se mer och mer bildstöd där ute i skolvärlden. Så himla bra och viktigt! Men varför ska vi egentligen använda bildstöd, eller visuellt stöd överhuvudtaget? Visuellt stöd hjälper elever att bland annat förstå uppgifter, instruktioner, scheman, information …

Ordförråd

Ordförråd, både att förstå och använda rätt ord vid rätt tillfälle, kan vara svårt om man har någon form av språklig svårighet eller befinner sig i språklig sårbarhet. Kategorier Ordförrådet består av ord som man förstår och använder. Ordförrådet fylls på under hela livet, genom att vi pratar, lyssnar och …

Berättande

Berättande är något som vi ska arbeta med i skolan. För godkänt (betyg E) i svenska i årskurs 6 så ska eleven klara det här: Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De …