Ordförråd

Ordförråd, både att förstå och använda rätt ord vid rätt tillfälle, kan vara svårt om man har någon form av språklig svårighet eller befinner sig i språklig sårbarhet.

Kategorier

Ordförrådet består av ord som man förstår och använder. Ordförrådet fylls på under hela livet, genom att vi pratar, lyssnar och läser. Genom att använda ett ord många gånger och i olika situationer blir det
lättare att använda ordet och komma ihåg vad det betyder. Orden lagras i minnet i olika kategorier, exempel på sådana kategorier (och underkategorier) kan vara verktyg, kläder, matte, yrken, mat, möbler, djur, ord som börjar på /s/, ord som rimmar och så vidare. Kategorierna kan alltså både handla om funktion, färg, form men också ljudmässiga samband och likheter. Desto fler kategorier ett ord hör till desto lättare att plocka fram, använda och förstå. Genom att förvara orden i olika kategorier blir det enklare att plocka fram rätt ord när man pratar, att förstå hur ord hänger samman och att lära in nya ord. Om man har språkliga svårigheter kan det vara svårt att plocka fram rätt ord vid rätt tillfälle men också att lagra orden på rätt plats.


Ordförrådspyramid

När jag arbetar med ordförråd med skolelever brukar jag prata om ordförrådet som en pyramid för att medvetandegöra vilka typer av ord eleven behöver träna på, se bilden nedan med förklaringar av de olika nivåerna. Beroende på språkliga behov och förutsättningar, både i anpassningar i lärmiljöer och uppgifter men också självklart utifrån elevens språkliga förmåga så arbetar vi på en eller flera nivåer i pyramiden. Ämnesövergripande ord är något som ligger mig varmt om hjärtat då jag märker att förståelsen av dessa skapar sammanhang och riktning för skoluppgifter, att eleverna förstår vad de ska göra och vad som förväntas. Att kunna använda och förstå ett begrepp såsom ”jämföra” är ju viktigt både på skolan men även i vardagen!


Träna ordförråd

Beroende på hur gammal man är och vilket typ av stöd man behöver så finns det olika sätt att stimulera och träna ordförrådet.  En början kan t.ex vara att prova mitt Tärningsspel för ord för att fördjupa och befästa ord och begrepp. Här kommer några andra tips i korthet:

 • Samla på ord och sortera dem utifrån vilken kategori de tillhör. Skriv listor på ord och se hur många klädord,
  fordonsord, hundraser och så vidare, som du kan hitta.
 • Lekar, som till exempel ”ordpingis”. Man turas om att säga ord som hör ihop i samma kategori. Till exempel djur: hund – katt – boaorm – snok, fordon: flygplan – racerbil – sulky.
 • Läs böcker! Var noga med att förklara ord och kontrollera om  du/barnet har förstått. Läs samma bok flera gånger och om du läser tillsammans med ett barn, låt barnet berätta alltmer själv. Titta på detaljrika bilder och försök benämna allt på bilden.
 • Använd tankekartor, modeller, listor för att synliggöra hur ord hänger ihop.
 • Använd bilder för att stärka och stötta uttrycksförmåga och förståelse av nya ord och begrepp.
 • Lek med motsatsord: Tala om begrepp som varm/kall, lång/kort, smutsig/ren etcetera.
 • För att få ett större ordförråd är det viktigt att även använda ord som beskriver känslor, former, storlek och andra egenskaper.  Gör lappar där det står till exempel:  saker som är roliga, saker som är goda, saker som är mjuka, saker som är runda… och sen ska man säga föremål/företeelser till de olika kategorierna. Går även utmärkt att arbeta med känslor på det här sättet för att fördjupa förståelsen för när någon kan känna sig till exempel ledsen, förvånad, glad, upprörd.
 • Turas om att beskriva och gissa ord/bilder för varandra, övar både uttrycksförmåga och förståelse. För att ytterligare arbeta med ordförrådet kan man efter övningen gruppera orden/bilderna och motivera/förklara varför de hör ihop. Använd gärna någon form av mall och stödstruktur för att få med fler delar i beskrivningarna. Till exempel som den nedan:

  Lycka till!
  /Julia