Lärar-logopedsamarbete

Samarbete lärare-logoped pratas det allt mer nu när logopeder börjar arbeta i skolor i större utsträckning jämfört med tidigare. Men hur ska man göra för att få till ett samarbete?  Vad behöver man som lärare och som logoped för den delen tänka på?

Själv har jag fördelen att få arbeta enligt “team teaching”, att jag och läraren planerar och undervisar lektioner tillsammans i helklass, eller i mindre grupp för elever som behöver extra stöd.  Den typen av samarbete har visat sig effektiv enligt forskningen och både jag och mina kollegor håller med om att det är effektivt och utvecklande – både för elever och personal.

Här kommer några punkter vad som behövs för att få till ett lyckat samarbete utifrån mina erfarenheter:

 • Stöd från ledningen. En viktig förutsättning för ett lyckat samarbete är att rektor och övriga chefer och administrativ personal är införstådda i fördelarna av samarbetet och kan stötta arbetslaget.
 • Gemensam tid – inte bara planeringstid! Visst behövs det gemensam planeringstid (se punkten ovan, få till ett bra schema och mötestid med stöd av rektorer/chefer) men minst lika viktigt är att kunna ta lunch tillsammans eller en kopp kaffe och småprata för att lära känna varandra.
 • Samstämmighet, kom tillsammans överens om lämpliga mål utifrån läroplan och språklig förmåga. Se till att båda har kännedom och förståelse för målen och varför de är viktiga för elevens måluppfyllelse och språkutveckling. Som skollogoped är det väldigt viktigt att ha kunskap om läroplanen och kunskapskraven för att kunna koppla och relatera till det språkliga. Se till att ni pratar samma språk!
 • Våga prova något nytt! Både logoped och lärare kan ha erfarenhet och kunskap om alternativa arbetssätt och metoder som kan vara användbara. Delge och stötta varandra i att prova och utveckla arbetssätt för att stötta eleverna.
 • Utnyttja det faktum att man möter eleven i flera olika sammanhang. Det blir lättare för en elev att generalisera en förmåga som hen tränar på enskilt till klassrummet och andra situationer om både lärare och logoped kan stötta eleven att tillämpa förmågan. Det kan handla om ett ord, en gest eller en modell/stödstruktur som påminner eleven i klassrumssituationen om det som hen tränat på enskilt.
 • Utveckla varandra professionellt genom att dela med sig av kompetens och erfarenheter. Lärare är experter på inlärning och logopeder på språk och kommunikation, den kombinationen är oslagbar (min högst personliga åsikt 😊)!
 • Ta hjälp av och använd varandra i klassrummet för att stötta eleverna. Som lärare är det en otrolig fördel att ha en till vuxen närvarande för att hinna med att stötta eleverna i behov av särskilt stöd men även för att utveckla och anpassa lärmiljöerna med språket i fokus. Som logoped blir det dels ett tillfälle att stötta elever i tillämpning av språkliga förmågor men även att observera och anpassa.
 • Prata med varandra och ge varandra feedback så att ni kan utvecklas tillsammans. Ha en öppen dialog, ta upp sådant som känns svårt eller jobbigt direkt och lös problemet tillsammans eller ta hjälp utifrån om det inte går att lösa. Jobba tillsammans utan prestige, är det en elev där det fungerar bättre med den andra så kanske det är bättre att byta vuxen under en period och handleda varandra i uppgifter.
 • Dela med er av och läs om aktuell forskning och artiklar. Kanske en bokcirkel om något som ni båda känner att ni vill lära er mer om?

Som ni märker så är jag positivt inställd till att samarbete med lärare och jag har utvecklats mycket i min logopedroll genom att jobba nära lärare – förhoppningsvis tycker mina lärarkollegor detsamma om att jobba med mig 😊 . Man kan lära mycket av varandra men framförallt skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas och lyckas! Om man vill läsa ännu mer om lärar-logopedsamarbete kan jag rekommendera Anna Eva Hallins utmärkta Forskningsblogg, läs till exempel Lärar-logopedsamarbete för språkutvecklande undervisning! och Lärare OCH logopeder i klassrummet – är det en bra idé?

/Julia

Bilder från: Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2018 | www.symbolbruket.se

 1. Hej
  Jag vet inte om du vet något om detta men jag chansar och frågar ändå,
  Jag läser till logoped just nu men börjar mer och mer finns intresse för läraryrket, kan man komplettera med någon kurs( grundläggande pedagogik) efter logopedutbildningen eller måste man läsa hela lärarutbildningen ?

  1. Hej!
   Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med studievägledare på det universitet du läser på. Du behöver både ämnesbehörigheten, pedagogik och didatik. Det finns möjlighet att läsa via något som heter VAL men då behövs arbetslivserfarenhet.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *